Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/19337,Waszkiewicz-Jan.html
02.03.2024, 07:09

Waszkiewicz Jan

Jan Waszkiewicz, ur. 24 VI 1944 w Kielcach, zm. 25 III 2021 we Wrocławiu. Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, kierunek matematyka (1966), w 1972 doktorat, w 1992 habilitacja.

W 1966 asystent w Instytucie Matematycznym Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu, 1966-1969 asystent, nast. starszy asystent w Instytucie Matematyki UWr, 1969-1972 doktorant Instytutu Matematycznego PAN w Warszawie, 1972-1977 adiunkt w Instytucie Matematycznym PWr, 1977-1981 i 1983-1989 adiunkt w Ośrodku Badań Prognostycznych PWr. W 1968 uczestnik wydarzeń marcowych we Wrocławiu. 1976-1980 współpracownik KOR, następnie KSS KOR; w VI 1977 sygnatariusz petycji wrocławskich naukowców w obronie aresztowanych członków i współpracowników KOR. 1979-1980 członek Klubu Samoobrony Społecznej we Wrocławiu. W 1979 współzałożyciel, do 1981 autor, redaktor w „Biuletynie Dolnośląskim”. 1979-1980 uczestnik nieformalnych spotkań opozycji wrocławskiej, tzw. Rady Jedności. Od 1980 w TKN.

26-27 VIII 1980 doradca strajkowy w Zajezdni MPK nr 7 przy ul. Grabiszyńskiej we Wrocławiu (siedziba MKS); od IX 1980 w „S”, przewodniczący Komisji Oddziałowej „S” w OBP PWr, członek KZ na PWr, w VI 1981 delegat na I WZD Regionu Dolny Śląsk, do X 1981 członek Prezydium ZR, delegat na I KZD, członek Prezydium KK „S” i Zespołu Ekspertów Edukacyjnych.

13-16 XII 1981 uczestnik strajku w Stoczni Gdańskiej im. Lenina, członek Krajowego KS; 16 XII 1981 aresztowany, przetrzymywany w AŚ w Gdańsku, sądzony z Krzysztofem Dowgiałłą, Reginą Jung, Alojzym Szablewskim, Tomaszem Moszczakiem, skierowany na internację psychiatryczną do Lubiąża, 28 V 1982 wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Gdańsku uniewinniony. IX 1983 – 1989 członek Rady Edukacji Narodowej, 1984-1989 założyciel i przewodniczący Dolnośląskiej Rady Edukacji; od 1983 współpracownik RKS „S” Dolny Śląsk i Solidarności Walczącej w zakresie kolportażu i przekazywania informacji oraz środków z zagranicy; autor w pismach podziemnych, m.in. „Replice”, „Obecności”, „Sumieniu”, współorganizator Duszpasterstwa Ludzi Pracy. 1986-1989 członek Rady Porozumienia Stowarzyszeń Twórczych i Naukowych.

Od 1989 członek KZ „S” na PWr. 1989-1990 kierownik Oddziału we Wrocławiu Instytutu Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego w Warszawie, 1991-1998 adiunkt i kierownik zakładu Instytutu Nauk Społecznych PWr. 1995-1998 z-ca dyr. Biura Rozwoju Wrocławia, 1998-2001 marszałek woj. dolnośląskiego; od 2001 prof. w Instytucie Organizacji i Zarządzania PWr. Od 1995 w Ruchu Stu; 1999-2002 w RS AWS.

 

Robert Stokłosa

Region Dolny Śląsk, Wrocław

Opcje strony