Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/19428,Wisniewski-Edward-Feliks.html
2023-06-10, 02:55

Wiśniewski Edward Feliks

Edward Feliks Wiśniewski, ur. 19 IX 1947 w Starym Kurowie k. Drezdenka. Ukończył LO dla Pracujących w Szczecinie (1965).

1963-1979 funkcjonariusz MO w Szczecinie, 1980-1981 sierżant w III Komisariacie MO w Szczecinie.

25 V 1981 inicjator powołania Tymczasowego Komitetu Założycielskiego ZZF MO przy III Komisariacie MO, jeden z założycieli, od 26 V 1981 przewodniczący Tymczasowego Komitetu Założycielskiego ZZF MO woj. szczecińskiego, 1 i 9 VI 1981 delegat na zjazdy ogólnopolskie w Warszawie, od 1 VI 1981 członek Prezydium Ogólnopolskiego KZ ZZF MO. 17 VI 1981 zwolniony z pracy w MO; 1981-1982 z-ca kierownika w Zakładach Handlu Opałem WSS Samopomoc Chłopska w Szczecinie. 25 IX 1981 uczestnik spacyfikowanej przez ZOMO akcji protestacyjnej ZZF MO w Hali Gwardii w Warszawie przeciwko odmowie rejestracji, działacz na rzecz propagowania niezależnego ruchu związkowego w MO przy ZR Pomorze Zachodnie i przy KZ „S” w Stoczni Szczecińskiej im. Adolfa Warskiego; 4 XII 1981 członek delegacji ogólnopolskiego KZ ZZF MO na krajowe uroczystości Barbórki w KWK Rozbark w Bytomiu.

10-13 XII 1981 uczestnik głodówki protestacyjnej, od 13 XII strajku okupacyjnego w Stoczni. 17 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Goleniowie, od 3 I 1982 w Wierzchowie, 13 II 1982 pobity wraz z innymi na tzw. ścieżce zdrowia, zwolniony 7 VII 1982. 1982-1984 ślusarz narzędziowy w Szczecińskiej Spółdzielni Niewidomych, 1984-1985 pracownik gospodarstwa ogrodniczego, w 1985 portier w ZOZ, 1986-1987 palacz w WPEC w Szczecinie. 1985-1987 drukarz zachodniopomorskiej edycji podziemnego „Tygodnika Mazowsze” (nakład ok. 1200 egz.), współpracownik druku „Obrazu”, znaczków, ulotek, kolporter podziemnych wydawnictw („Grot”, „Robotnik”, „Informator Bydgoski”, „Pismo Pomorza”). 18 V 1987 skazany przez kolegium ds. wykroczeń na karę wysokiej grzywny; zatrzymywany prewencyjnie, poddawany rewizjom, nękany ciągłymi zwolnieniami z pracy.

Od 1988 na emigracji w USA.

 

Sylwia Wójcikowa

Szczecin, Region Pomorze Zachodnie

Opcje strony