Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Wyszkowski Błażej

Błażej Wyszkowski, ur. 3 II 1949 w Olsztynie. Absolwent Politechniki Gdańskiej, Wydz. Budownictwa Lądowego (1980).

Od 1964 żeglarz Warmii Olsztyn, nast. Akademickiego Związku Sportowego Olsztyn; w 1966 mistrz świata w żeglarstwie (z Andrzejem Nowickim) w klasie Cadet. W 1972 uczestnik igrzysk olimpijskich w Monachium w klasie Finn.

XI 1977 współzałożyciel SKS w Gdańsku, od 1978 współpracownik WZZ Wybrzeża. 16 XII 1977 z Bogdanem Borusewiczem i Mariuszem Muskatem inicjator pierwszych od 1971 obchodów rocznicy Grudnia 1970 pod bramą nr 2 Stoczni Gdańskiej, 28 V 1978 zatrzymany w czasie spotkania działaczy opozycji w mieszkaniu brata Krzysztofa Wyszkowskiego. 30 V 1978 skazany przez Kolegium ds. Wykroczeń przy Prezydencie Miasta Gdańska na 2 mies. aresztu, osadzony w AŚ w Gdańsku. 1977–1980 wielokrotnie zatrzymywany, poddawany rewizjom. W 1979 pracownik fizyczny w Ośrodku Remontowo-Budowlanym Lasów Państwowych w Gdańsku, 1980–1981 majster budowy w Rejonie Dróg Publicznych w Kościerzynie.

W VIII 1980 organizator strajku w RDP. Od IX 1980 w „S”; członek Komitetu Założycielskiego, od XI 1980 KZ. 9 XII 1981 – 2007 na emigracji w RFN. 1981–1983 organizator pomocy represjonowanym.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2006), Krzyżem Wolności i Solidarności (2018).

14 IX 1978 – 15 IX 1978 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO w Gdańsku w ramach SOR krypt. Zespół; 13 IV 1987 – 5 X 1989 przez Inspektorat 2 WUSW w ramach SOR krypt. Londyn.

Arkadiusz Kazański

Region Gdańsk, Kościerzyna

Opcje strony

do góry