Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/22924,Niedbala-Andrzej-Wojciech.html
2023-06-02, 00:46

Niedbała Andrzej Wojciech

Andrzej Wojciech Niedbała, ur. 11 V 1951 w Łodzi. Ukończył Technikum Energetyczne Nr 1 w Łodzi (1971).

Od 1976 w Polskim Związku Krótkofalowców.

1971–1983 elektryk automatyk w Przędzalni Czesankowej Polruno/Przędzalni Czesankowej Anilany Polanil w Łodzi.

Od IX 1980 w „S”; członek Komitetu Założycielskiego, od XII 1980 z-ca przew. KZ, X – XII 1980 uczestnik prac zespołu obsługi zebrań związkowych MKZ Ziemi Łódzkiej, 1981 członek Regionalnej Sekcji Włókna i Skóry, od V 1981 delegat na I WZD Regionu Ziemia Łódzka. 1981 współpracownik redakcji niezależnego pisma „Serwis Włókniarzy”. 1980–1981 współpracownik KSS KOR, IV – XII 1981 drukarz i kolporter publikacji Międzyzakładowej Oficyny Wydawniczej MOWA MOWA MOWA, Międzyzakładowa Oficyna Wydawnicza, łódzkie wydawnictwo niezależne działające IV 1981 – 13 XII 1981, powołane z inicjatywy Wojciecha Grzelaka i Józefa Śreniowskiego, wykorzystywano pomieszczenia KZ „S” i Ogólnopolskiej Sekcji Włókna i Skóry „S” (nazywanej powszechnie Sekcją Włókniarzy) z siedzibą w Przędzalni Czesankowej Anilany Polanil w Łodzi. w Łodzi, kolporter niezależnych książek i pism, m.in. „AS”, „Robotnik”, „Solidarność z Gdańskiem”, „Serwis Włókniarzy”. 30 XI 1981 sygnatariusz deklaracji założycielskiej Klubów Rzeczypospolitej Samorządnej Wolność-Sprawiedliwość-Niepodległość.

14 XII 1981 przywódca strajku w zakładzie, XII 1981 – II 1982 udzielał pomocy ukrywającemu się Wojciechowi Słodkowskiemu, 1982 uczestnik pomocy rodzinom internowanych działaczy „S” z Polanilu, kierownik jednego z zespołów drukujących łódzką „Solidarność Walczącą”, drukarz (z Wojciechem Grzelakiem) podziemnych pism, broszur i książek. 1982–1983 kolporter podziemnych pism, m. in. łódzka „Solidarność Walcząca”, „Tygodnik Mazowsze”, „Prześwit”, „Przedwiośnie”. Od V 1982 w ukryciu, 4 VI 1982 internowany, przetrzymywany w areszcie KW MO w Łodzi, od 11 VI 1982 w Ośrodku Odosobnienia w Łowiczu, 5 VII 1982 zwolniony. 5 XI 1982 powołany do wojskowego obozu specjalnego w Chełmnie n. Wisłą, 2 II 1983 zwolniony. 1983–1986 elektronik w Zakładach Płyt Wiórowych w Wieruszowie, 1986–1988 technik konstruktor w Instytucie Włókien Chemicznych w Łodzi, 1989–1996 elektroautomatyk w Angoratex Sp. z o.o. tamże.

1996–2011 elektronik w East West Spinning Sp. z o.o. w Łodzi. 2002–2014 przew. KZ, od 2002 delegat na WZD, od 2006 członek ZR. Od 2011 na emeryturze.

Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności (2016).

1982 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO w Łodzi w ramach SOR krypt. Loża.

Henryk Marczak

Region Ziemia Łódzka, Lodz

Opcje strony