Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/23303,Lembas-Stanislaw.html
02.03.2024, 06:57

Lembas Stanisław

Stanisław Lembas, ur. 23 XII 1948 w Raciborzu. Absolwent Politechniki Wrocławskiej, Wydz. Górnictwa (1975).

1962–1966 w ZHP i ZMS, 1966–1975 w ZSP/SZSP, 1977–1982 w PZPR, od 1981 członek Komisji Ekonomicznej KW PZPR w Legnicy.

1966–1970 student Wydz. Elektroniki PWr, od 1970 Wydz. Górnictwa tamże.

III 1968 uczestnik strajku okupacyjnego na PWr. 1973–1975 stypendysta Zakładów Górniczych Rudna w Polkowicach KGHM w Lubinie, 1975–1981 inż. stażysta, nadgórnik, sztygar zmianowy, sztygar oddziałowy, z-ca kierownika oddziału, dyspozytor/st. dyspozytor ruchu kopalni w ZG Rudna.

Od X 1980 w „S”, od 30 XI 1980 członek Zakładowej Komisji Robotniczej, od I 1981 wiceprzew. 1981 członek Krajowej Komisji Górnictwa „S” w Katowicach. Od VI 1981 delegat na I WZD Województwa Legnickiego, członek Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej, VI 1981 delegat na I WZD Regionu Dolny Śląsk, członek Regionalnej Komisji Rewizyjnej, IX/X 1981 delegat na I KZD (uczestnik I tury), 24 X 1981 II WZD Województwa Legnickiego.

14–17 XII 1981 uczestnik strajku okupacyjnego w Rudnej, członek Zakładowego KS, od 15 XII 1981 MKS tamże; nast. w ukryciu, 19 XII 1981 zwolniony z pracy, 23 XII 1981 zatrzymany w sekretariacie dyr. ZG Rudna, gdy składał podanie o przyjęcie do pracy, przesłuchiwany w charakterze podejrzanego, 25 XII 1981 zwolniony. 10–23 I 1982 zatrzymany i przesłuchiwany w areszcie KM MO w Lubinie ws. zorganizowania strajku w kopalni i kierowania nim, 16 I 1982 decyzja o internowaniu, 23 I 1982 internowany, przetrzymywany w Ośr. Odosobnienia w Głogowie, 30 IV 1982 zwolniony. V 1982–1991 w ZG Rudna: st. inspektor ds. normowania pracy, st. dyspozytor ruchu kopalni, kierownik dyspozytorów ruchu, gł. dyspozytor, nadsztygar, z-ca kierownika robót górniczych.

1991–1995 prokurent Zarządu, dyr. KGHM Polska Miedź SA Oddział ZG Rudna, 1991–1995 członek zarządu ds. górnictwa KGHM PM SA, 1995–1996 dyr. ds. inwestycji i rozwoju KGHM PM SA O/ZG Rudna, 1991–1996 członek resortowej Komisji ds. Szkód Górniczych i Ochrony Powierzchni przy Prezesie Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach, 1991–2004 Komisji ds. Tąpań i Zawałów w Zakładach Górniczych Wydobywających Rudy Miedzi powołanej przez prezesa WUG w Katowicach, 1992–1995 Sekcji Mechaniki Górotworu Komitetu Górnictwa PAN w Krakowie, 1996–1999 dyr. nacz. Oddziału Hydrotechnicznego KGHM PM SA, 1999–2002 dyr. nacz.-kierownik ruchu zakładu górniczego KGHM PM SA O/ZG Rudna, 2003–2005 dyr. ds. inwestycji i rozwoju KGHM PM SA O/ZG Polkowice-Sieroszowice w Kaźmierzowie, 2003–2006 członek Sekcji Mechanizacji Górnictwa Komitetu Górnictwa PAN w Krakowie, 2006–2007 dyr. generalny ds. górnictwa KGHM PM SA, od 2007 na emeryturze.

Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2007).

26 VIII 1983–16 V 1985 rozpracowywany przez p. V RUSW w Lubinie w ramach KE krypt. Lem.

Łukasz Sołtysik

Lubin, Polkowice, Region Dolny Śląsk, Region Zagłębie Miedziowe, Wrocław

Opcje strony