Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/42364,Kauf-Jan.html
23.02.2024, 22:31

Kauf Jan

Jan Kauf,  ur. 24 VI 1950 r. w Kuźnicy Starej k. Kłobucka, ukończył Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Przystajni (1964), absolwent Szkoły Podoficerskiej im. Czwartaków AL (1971).

1964–1968 praca w gospodarstwie rodziców w Kuźnicy Starej, 1968–1970 hartownik w Hucie Batory w Chorzowie, 1970–2010 operator pras, brygadzista odlewni metali kolorowych, magazynier w Fabryce Armatury/Standard Armatura Sp. z o.o./ORAS Olesno Sp. z o.o. w Oleśnie, 1987–1989 zastępca przew. Rady Pracowniczej w Fabryce Armatury- Olesno.

Od IX 1980 w „S”, przew. KZ „S” w FA, 11–19 XI 1980 organizator pogotowia strajkowego w zakładzie jako wsparcie dla protestu przedstawicieli "S" w klubie Ikar w Częstochowie, od XI 1980 przew. Komisji Zakładowej „S” tamże. VI 1981 delegat na I WZD Regionu Częstochowa „S”.

14 XII 1981 zatrzymany w zakładzie pracy, przewieziony do KM MO w Oleśnie, przetrzymywany w areszcie, nast. w KW MO w Częstochowie, nakłaniany do współpracy, po rozmowie ostrzegawczej zwolniony.

Od 1982 zaangażowany w działalność podziemną, m.in. założył czteroosobową grupę zajmującą się redagowaniem i drukiem ulotek „S” kolportowanych następnie na terenie Kłobucka, Olesna i okolic. Kilkukrotnie zatrzymywany, przesłuchiwany, rewizje w domu. 1984 i 1988 organizował druk i kolportaż materiałów nawołujących do bojkotu wyborów do rad narodowych, w 1985 materiałów związanych z bojkotem wyborów do Sejmu. 1989–1990 organizator i przew. Komitetu Obywatelskiego  „S” w gminie Przystajń. 1989 zastępca przew. Obwodowej Komisji Wyborczej w Przystajni. 1990 redaktor i wydawca biuletynu „Komitet Obywatelski »S« w Przystajni. Pismo Komitetu Obywatelskiego w Przystajni” (ukazało się 7 n-rów).  1989–1991 przew. Komisji Zakładowej „S” w Standard Armatura Olesno.

1990–2010 własna działalność gospodarcza (równolegle do pracy w ORAS Olesno Sp. z o.o.). 1998–2000, 2002–2010 przew. Komisji Zakładowej „S” w ORAS Olesno Sp. z o.o., 2002–2006 – społeczny inspektor pracy tamże, 2006–2010 – przew. Rady Pracowniczej tamże.

2002–2010 delegat na kolejne WZD „S” Śląska Opolskiego.

1985–1989 prezes Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych Oddział Kłobuck, 1989–2006 prezes Stowarzyszenia Motocyklistów „Dystans 99” w Kuźnicy Starej.

Od 2018 członek Stowarzyszenia Więzionych Internowanych i Represjonowanych WiR w Częstochowie.

Odznaczony złotą odznaką  Zasłużony działacz Ligi Obrony Kraju (2002) i odznaką honorową Działacza Opozycji Antykomunistycznej (2018), Krzyżem Wolności i Solidarności (2020).

Jarosław Neja

Region Częstochowa

Opcje strony