Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/hasla-rzeczowe/13536,Informacje-NZS.html
2023-10-04, 03:07

Informacje NZS

„Informacje NZS”, pismo wydawane przez NZS Politechniki Śląskiej w Gliwicach 20 X 1980–24 XI 1981, od nr. 15(24) z 10 XI 1981 podtytuł „Biuletyn Informacyjny”.

Ukazało się 25 nr., obj. 4 s., format A5 i A4 (nr. 24 i 25), druk offsetowy w Zakładach Graficznych PŚl (za zgodą władz uczelni), nakł. 1,5–3 tys. egz., tygodnik, od II 1981 dwutygodnik, do każdego nr. dodatek obj. 2 s. z przedrukami z in. pism dot. wydarzeń z kraju i ze świata, IV 1981 nr spec. nt. zbrodni katyńskiej (przygotowany przez Michała Monikowskiego). Wkładki tematyczne i dodatki, m.in.: do nr. 2–4, 1980 Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych; do nr. 9, 1980 i do nr. 13, 1981 Grudzień: kalendarium wydarzeń grudniowych Gdynia i Gdańsk 12–20 XII 1970; do nr. 15–17, 20, 1981 Marzec 68.

W redakcji członkowie NZS: Adam Pilch, Jerzy Poplicha, Janusz Moszyński, od nr. 13: Marek Mencel, Jerzy Grzywocz, Zbigniew Kopczyński, M. Monikowski; współpracownicy: Andrzej Węgierski, Tadeusz Korczyński, Jerzy Rożałowski, Wojciech Słodowy.

W piśmie informacje i komentarze dot. bieżącej sytuacji w kraju, teksty rocznicowe, sprawy organizacyjne NZS, uczelni i inne.

Początkowo kierowane do studentów, nast. także do uczniów szkół średnich, kolportaż gł. w Gliwicach i Katowicach.

Tomasz Szafron

Region Śląsko-Dąbrowski, Gliwice, NZS

Opcje strony