Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/hasla-rzeczowe/14140,Piast.html
2023-10-04, 01:41

Piast

"Piast", pismo wydawane przez działaczy „S” w Gnieźnie, wiosna 1982 – VIII 1983.

Ukazało się 16 nr. w formacie A4, drukowanych na powielaczu w nakładzie 300-800 egz.

W składzie redakcji: Marek Kosmala (założyciel pisma, pracownik Fabryki Galanterii Lech, przed 13 XII 1981 wiceprzewodniczący TKK w Gnieźnie), Roman Paluszak (Garbarnia), Bonifacy Kabaciński (ZREMB), Stanisław Grzeszczak (ZREMB).

Zamieszczano m.in. oświadczenia, apele różnych struktur „S”, informacje o protestach, represjach w zakładach pracy Gniezna, niezależnych uroczystościach w kościele oo. Franciszkanów, listy konfidentów, apele o zakładanie KOS-ów, wezwania do bojkotu nowych związków zawodowych, nazwiska ich inicjatorów; także materiały publicystyczne, np. teksty rocznicowe, oceny sytuacji po rozwiązaniu „S”, artykuły o korupcji, działaniach aparatu partyjnego, administracyjnego w zakładach pracy, teksty satyryczne.

Kolportowano głównie w gnieźnieńskich zakładach pracy.

Pismo było początkowo rozpracowywane przez Wydz. V KW MO w Poznaniu w ramach SOS krypt. Inspirator, SOS krypt. Bibuła, nast. 19 VIII 1983 – 11 II 1986 przez Grupę III SB RUSW w Gnieźnie w ramach SOR krypt. Piast.

 

Przemysław Zwiernik

Region Wielkopolska, Gniezno

Opcje strony