Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/hasla-rzeczowe/14305,Robotnik-Konin.html
24.05.2024, 19:28

Robotnik (Konin)

"Robotnik", podtytuł: „Biuletyn informacyjny MKK NSZZ «Solidarność» Konin”, pismo wydawane 15 IV 1984 – 27 I 1988. W 1987 sygnowane przez Porozumienie Prasowe Solidarność Zwycięży.

Ukazało się 29 nr. o obj. 2 s. w formacie A4, drukowanych na ramce i powielaczu, nakład nieustalony; wychodziło nieregularnie.

Koncepcję pisma opracowano w SB w Koninie i zrealizowano w ramach operacji krypt. Robotnik, następnie Domino. Celem wydawania pisma było przejęcie przez SB kontroli nad siecią kolportażu i środkami poligraficznymi, rozpoznanie osób podejmujących podziemną działalność, źródeł zaopatrzenia w środki finansowe i materialne oraz dotarcie do centralnych struktur podziemnej „S” i wprowadzenie TW ps. Bronek/Zygmunt/Bogumił do kierowniczych struktur „S” w Koninie.

W składzie redakcji: TW ps. Bronek/Zygmunt/Bogumił (Waldemar Piotrowski), z ramienia SB działania operacyjne nadzorował por. Jan Dworak.

Zamieszczane artykuły były kontrolowane przez SB. Publikowano materiały o charakterze dezinformacyjnym oraz autentyczne informacje, artykuły i oświadczenia podziemnych struktur „S” (np. RKK „S” w Koninie).

Kolportowano głównie w konińskich zakładach pracy. W 1987 w piśmie „Solidarność Zwycięży” wydawanym w Krakowie ukazała się rozmowa z przedstawicielem „Robotnika”, która zawierała nieprawdziwe informacje. W 1988, po wyjeździe do RFN, W. Piotrowski ujawnił swoją współpracę z SB.

 

Przemysław Zwiernik

Opcje strony