Hasła rzeczowe

Solidarni

"Solidarni", podtytuł: „Biuletyn informacyjny NSZZ «Solidarność» Zakładów Metalowych w Radomiu”, pismo TKZ ZM im. gen. Waltera w Radomiu, wydawane IX 1982 – XI 1983.

Ukazało się 11 nr., nr. 1-4 o obj. 2 s. w formacie A4, przepisywane na maszynie do pisania (Elżbieta Czarnecka w lokalu przy ul. Dowkonta w Radomiu) w nakładzie 50-60 egz., od nr. 5 drukowane techniką sitodruku (w domku rodziny Tadeusza Woźniaka przy ul. Wiejskiej w Radomiu, w Wierzbicy, w Wincentowie na posesji Bolesława Szymańskiego) w nakładzie 300-500 egz; miesięcznik.

W składzie redakcji: Witold Król, Ireneusz Czarnecki, T. Woźniak, Zbigniew Białek – pracownicy ZM, Jerzy Kępa - sędzia Sądu Rejonowego w Radomiu (założyciele, pierwsi wydawcy), później także Andrzej Grzeszczyk; redaktorzy: I. Czarnecki, J. Kępa; w zbieraniu informacji, kolportażu pomagali m.in.: Waldemar Baranowski, Franciszek Kramek.

Publikowano głównie informacje o wydarzeniach w ZM.

23 IX 1983 w czasie druku „Solidarnych” w Wincentowie zatrzymano: J. Kępę, T. Woźniaka, B. Szymańskiego oraz towarzyszących im: Eugeniusza Natorę, A. Grzeszczyka, W. Króla; aresztowania przerwały wydawanie pisma.

Arkadiusz Kutkowski

Region Ziemia Radomska, Radom

Opcje strony

do góry