Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/hasla-rzeczowe/14687,WAZA-Wadowicka-Zakopianska.html
23.02.2024, 22:35

WAZA Wadowicka Zakopiańska

"WA-ZA Wadowicka Zakopiańska", pismo członków „S” zakładów pracy przy ul. Wadowickiej i ul. Zakopiańskiej w Krakowie oraz ich okolic (Centralne Laboratorium Przemysłu Obuwniczego, Drukarnia Wydawnicza, Fabryka Urządzeń Górniczych Georyt, Instytut Odlewnictwa, Krakowska Fabryka Mebli, Krakowskie Zakłady Armatur, Krakowskie Zakłady Sodowe, Zajezdnia MPK Łagiewniki, Przedsiębiorstwo Budowy Elektrowni i Przemysłu Energoprzem, Robotnicza Spółdzielnia Pracy im. Jarosława Dąbrowskiego, Zakład Konstrukcji Stalowych Elbud), wydawane II-X 1987 w Krakowie.

Ukazało się 7 nr. o obj. 2 s. w formacie A4, drukowanych na powielaczu w nakładzie 500-1000 egz.; miesięcznik.

Pomysłodawcą, założycielem i szefem pisma był Jacek Klaś (ps. Konrad, koordynacja wszystkich prac, kontakty z zakładami, druk, kolportaż, autor artykułów). Skład zespołu: Teresa Buńko (kolporterka, m.in. „Tygodnika Mazowsze”, kontakt z „S” w Armaturze), Józef Kozłowski (kolporter, przekazywał informacje, działacz „S” w MPK Łagiewniki), Ryszard Majdzik (dbał o regularne wydawanie pisma, drukarz jednego nakładu „Wa-Zy” na powielaczu używanym do druku „Solidarności-Skawina”, komisarz strajkowy Regionu Małopolska), Zbigniew Mikuliszyn (sekretarz, przygotowanie matryc, członek TKZ w Elbudzie), Jan Popiel (kolporter, przekazywał informacje, działacz „S” w Instytucie Odlewnictwa), Jerzy Seweryn (kolporter, pracownik biura, przekazywał informacje z Elbudu, działacz tamtejszego TKZ), Wacław Sikora (sponsor, członek Koła Oporu Społecznego rejonu Świątniki Górne), Jacek Swałtek (dostawca matryc, korektor, działacz „S” kolejarzy i KPN), Leszek Wacław (kolporter, przekazywał informacje z Zakładów Sodowych i Budochemu, działacz Zakładów Sodowych), Stanisław Zając (ps. Wrzos, przekazywał informacje o sytuacji w swoim zakładzie, kolporter, autor artykułów, działacz „S” w Georycie, członek Koła Oporu Społecznego rejonu Świątniki Górne), Helena Zalot (kolporterka, księgowa, przekazywała informacje, działaczka TKZ w Elbudzie).

Pismo o zasięgu lokalnym, skierowane do pracowników zakładów pracy w krakowskiej dzielnicy Podgórze. Miało charakter informacyjny: opisywano sytuację i aktualne wydarzenia w krakowskich zakładach pracy, zwłaszcza w dzielnicy Podgórze, krytykowano niekompetencję i pijaństwo kierownictw, publikowano wywiady, relacje z akcji i spotkań opozycji, oświadczenia i dokumenty struktur „S” oraz nieformalnych grup robotników, aktualności, notki historyczne, informacje o wydawnictwach dostępnych w kolportażu.

W III 1987 J. Klaś zawarł porozumienie z szefem Obszaru II KPN Ryszardem Bocianem, co otworzyło dla „Wa-Zy” kanały kolportażu pisma KPN „Niepodległość” (i odwrotnie). Przestało się ukazywać po emigracji J. Klasia w II 1988 do Australii.

 

Paweł Goleń

Kraków, Region Małopolska

Opcje strony