Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/hasla-rzeczowe/14800,Wytrwali.html
2023-06-10, 23:10

Wytrwali

"Wytrwali", pismo społeczno-polityczne wydawane II 1982 – 2 II 1986 przez przedstawicieli KZ „S” zakładów pracy w Pruszkowie, zainicjowane przez Krzysztofa Jaworskiego, Tadeusza Tarasińskiego, Zygmunta Plocha i Krystynę Dybę; kontynuacja ukazującego się XII 1981 – II 1982 „Serwisu Informacyjnego” (redagowanego przez K. Jaworskiego na podstawie informacji napływających z pruszkowskich zakładów pracy, pisanego na maszynie przez Wandę Klinert i Bogumiłę Jaworską), podtytuł: „NSZZ «Solidarność»”.

Ukazało się 126 nr. w formacie A4, początkowo przepisywanych na maszynie, następnie drukowanych techniką sitodruku i na powielaczu, z dopiskami: „Zakłady Graficzne im. 13 Grudnia” (1983) i „Zakłady Graficzne Sierpień ’80” (1984); tygodnik.

W składzie redakcji: K. Jaworski (redaktor naczelny), B. Jaworska (pisanie matryc), K. Dyba; druk: K. Jaworski w mieszkaniach członków grupy. W stopce nr. 83 (z 1983): „Adres redakcji esbecji nieznany”.

Zamieszczano bieżące wiadomości z pruszkowskich zakładów pracy, apele i komunikaty „S”, przedruki z innych pism.

Kolportowane przez sieć zorganizowaną przez W. Klinert i K. Jaworskiego.

 

Anna Grażyna Kister

Region Mazowsze, Pruszków

Opcje strony