Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/hasla-rzeczowe/23045,Informator-Duszpasterstwa-Ludzi-Pracy.html
2023-10-01, 00:03

Informator Duszpasterstwa Ludzi Pracy

„Informator Duszpasterstwa Ludzi Pracy”, pismo wydawane przez DLP przy parafii św. Elżbiety Węgierskiej (przy ul. Spornej 71/73), od n-ru 10 z 1988 również przy Salezjańskim Ośrodku Kultury Chrześcijańskiej (przy ul. Stefana Kopcińskiego 1/3) w Łodzi X 1987 – III 1989. Ukazało się 15 n-rów, obj. od kilku do kilkunastu s., w różnych formatach, gł. A5 i B5, druk na offsecie, nakł. 500 egz; miesięcznik. W redakcji: o. Sławomir Zaporowski (redaktor nacz.), Włodzimierz Domagalski, Włodzimierz Galicki, Andrzej Miller i Waldemar Zieliński, Bogdan Ścibut (od n-ru 10 redaktor nacz.), Jadwiga Dziewałtowska (nr 15 sekretarz red.). Zamieszczano gł. informacje o świeckiej działalności społecznej w kościołach w Łodzi, Zgierzu i Pabianicach oraz publicystykę religijną i historyczną. Nr 10 poświęcono 10-leciu pontyfikatu Jana Pawła II. Kolportowane gł. w kościołach na terenie aglomeracji łódzkiej.

Krzysztof Bronowski|Włodzimierz Domagalski

Region Ziemia Łódzka, Lodz

Opcje strony